Savetnik za transport opasne robe

Savetnik za transport opasne robe

Delta - Pak nudi i usluge licenciranih savetnika za bezbednost i transport opasne robe.

Omogućavamo obuku lica koja su zaposlena na poslovima u transportu opasne robe, uz izdavanje uverenja o završenoj obuci i obnavljanje znanja svake druge godine.

Izrađujemo bezbednosne planove i godišnji izveštaj.

Pružamo savetodavne usluge u vezi sa svom potrebnom dokumentacijom, opremom, ličnom zaštitom, odabirom adekvatne ambalaže itd.

Svako preduzeće mora da ima angažovanog najmanje jednog Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe:

  • Ako njihova delatnost obuhvata transport ili manipulaciju povezano sa prevozom, utovarom ili istovarom opasne robe.
  • Korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne.
  • Organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasne robe.

 

Ovo znači da su svi prevoznici koji vrše prevoz ADR robe, benzinske pumpe, proizvođači hemikalija, boja, lakova i drugo, kao i svi drugi koji vrše organizivanje transporta opasne robe i materija, dužni da angažuju Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

Angažovanjem Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u mogućnosti ste da uštedite na troškovima prevoza, da u kratkom roku obezbedite potrebnu transportnu dokumentaciju, kao i da utičete na to da se rizici koji nastaju pri radu sa opasnim teretom svedu na minimum.

 

Pratite nas na društvenim mrežama: