Savetnik za hemikalije

Savetnik za hemikalije

Delta - Pak vam pomaže kada je u pitanju oblast hemikalija i biocidnih proizvoda. Kroz konsultacije i uz uslugu našeg licenciranog Savetnika za hemikalije, osiguraćete bezbednost u svom poslovanju i ispunjavanje svih zakonskih obaveza iz ove oblasti.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, i 92/11, 93/12 i 25/15) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

Naš savetnik vam pomaže u pripremi i izradi dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija, izrađuje i ažurira bezbednosne liste, priprema sadržaje etiketa za hemikalije i biocidne proizvode, priprema dokumentaciju za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu, kao i zahteve za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda i odgovoran je za primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije.

 

Pratite nas na društvenim mrežama: