Savetnik iz oblasti zaštite životne sredine

Savetnik iz oblasti zaštite životne sredine

Delta - Pak ima za cilj odgovorno postupanje klijenata u svim sferama zaštite životne sredine, stoga privrednicima nudi pomoć pri građenju i održavanju ekološkog poslovanja kroz uslugu savetnika za zaštitu životne sredine.

Konsultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine obuhvataju:

 • Primenu i sprovođenje propisa o zaštiti životne sredine.
 • Primenu načela zaštite životne sredine.
 • Pomoć u uspostavljanju integrisanog i održivog sistema upravljanja otpadom. Pružamo podršku pri građenju mreže pouzdanih sakupljača i da se na pravi način zbrinu sve vrste generisanog otpada.
 • Pomoć pri izradi izveštaja ka nadležnom Ministarstvu o generisanim količinama otpada i o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.
 • Pomoć pri vođenju potrebne evidencije na propisani način i popunjavanja zakonom određenih obrazaca.
 • Pomoć pri postupcima pribavljanja izveštaja, potvrda, mišljenja, dozvola, rešenja od nadležnog organa Ministarstva zaštite životne sredine ili lokalnog sekretarijata zaštite životne sredine vezanih za životnu sredinu.
 • Izrada Plana upravljanja otpadom.
 • Izrada zahteva za izdavanje integrisanih dozvola iz oblasti upravljanja otpadom prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) kvantitativnoj proceni rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, proceni opasnosti od hemijskog udesa u industrijskim preduzećima, upravljanju komunalnim i opasnim otpadom i slično.
 • Pomoć pri sprovođenju integrisane zaštite prirodnih vrednosti koja se ostvaruje u okviru mera za očuvanja njihovog kvaliteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini, i to putem: zaštite tla i zemljišta, zaštite vazduha, zaštite voda, upravljanja opasnim materijama, upravljanja otpadom, zaštite od buke i vibracija, zaštite od zračenja...
 • Definisanje mera za ispunjavanje zahteva u pogledu kvaliteta životne sredine i zahteva u pogledu emisija.
 • Pomoć pri monitoringu i praćenju stanja životne sredine uz izveštavanje.

 

Konsalting usluge obavljaju se direktnom komunikacijom, organizovanjem stručnih radionica, obuka i seminara.

Omogućavamo vam da u svakom trenutku budete upoznati sa aktuelnom zakonskom regulativom i da na taj način ispunite svoje zakonske obaveze.

 

Pratite nas na društvenim mrežama: