O nama

Projekti

Projekti

Delta - Pak razvija, i sprovodi projekte koji unapređuju sistem zaštite životne sredine i sve zainteresovane poziva na saradnju.

Aktuelan je projekat zbrinjavanja zauljene ambalaže i pozivamo sve zainteresovane strane (generatore otpada, vlasnike otpada, sakupljače, reciklere, akreditovane laboratorije...) da nam se priključe.

Tokom prethodnih godina Delta - Pak je u skladu sa svojom misijom radio na nekoliko projekata, među kojima su:

  • Zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja;
  • Procena količina i morfološki sastav ambalažnog otpada i klasifikacija i razvrstavanje ambalažnog otpada na gradskim pijacama, u ugostiteljskim objektima i tržnim centrima;
  • Uspostavljanje informacionog sistemaplasiranoj ambalaži i ambalažnom otpadu (praćenje kretanja plastičnih gajbica);
  • Postupak usklađivanja ambalažnog materijala sa SRPS standardima.

 

Pratite nas na društvenim mrežama: