Delta - Pak je operater za upravljanje ambalažnim otpadom. Bavimo se planiranjem, savetovanjem i drugim aktivnostima u vezi sa zaštitom životne sredine, organizacijom prikupljanja ambalažnog otpada, upravljanjem hemikalijama i bezbednošću u transportu opasne robe. 

Poslujemo po visokim principima društvene odgovornosti i održivog razvoja, što želimo da podelimo sa svojim klijentima i poslovnim partnerima.

Deo smo Delta Holdinga, jedne od najuspešnijih kompanija u regionu, sa kojom imamo zajedničku poslovnu etiku i korporativnu kulturu.

Misija

Naša misija je da svojim klijentima ogomućimo optimalno upravljanje ambalažnim otpadom, kroz koje će ispuniti nacionalne ciljeve i svoju društvenu obavezu.

Informisanjem i edukacijom svih učesnika u sistemu, podižemo društvenu svest o značaju zaštite životne sredine i zbrinjavanja otpada i motivišemo ih za konkretne aktivnosti u zaštiti okoline.

Vizija

Delta - Pak nastoji da postane sinonim u pružanju najkvalitenijih usluga klijentima u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, istovremeno vodeći računa o potrebama poslovnih partnera i društvene zajednice u celini. Želimo da nas klijenti prepoznaju po stručnosti i ljubaznosti, a zaposleni po stvaranju prijatne atmosfere za rad.

Vrednosti

U svom poslovanju Delta - Pak svakodnevno radi na tome da potvdi svoje korporativne vrednosti:

  • EFIKASNOST u realizaciji postavljenih ciljeva;
  • TIMSKI RAD, uz međusobno uvažavanje i poštovanje;
  • BRIGU O SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA, klijentima, potrošačima, dobavljačima, saradnicima i zaposlenima.

 

Pratite nas na društvenim mrežama: