Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine

05. jun 2022.

Svetski dan zaštite životne sredine se održava 5. juna svake godine, još od 1974. godine. Tako je ovaj događaj prerastao u najveću globalnu platformu za zaštitu životne sredine, sa preko 150 zemalja koje učestvuju. Tog dana uključene su sve vlade, kompanije, civilno društvo, škole, poznate ličnosti i sl. kako bi se podigla ekološka svest na globalnom nivou.

Pojedinci, baš kao i kompanije, mogu biti pokretači pozitivnih promena. 

Svake godine domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine je druga zemlja u kojoj se održavaju zvanične proslave. Država domaćin 2022. je Švedska. Tema ovogodišnjeg dana zaštite životne sredine je „Samo je jedna Zemlja“. #OnlyOneEarth

Ljudske aktivnosti, poput krčenja šuma, intenziviranja poljoprivrede, uništavanja staništa divljih životinja, ekonomski razvoj i dr. dovele su do toga da su brojni ekosistemi blizu svojih kritičnih tačaka iscrpljavanja ili nepovratnih promena. To se može ublažiti i usporiti ukoliko se okrenemo cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju.

Imamo samo jednu Zemlju. Hajde da se potrudimo da je sačuvamo.

Razmišljajmo sasvim ekologično.

Vaš
Delta – Pak 

 

Za više novosti iz sveta ekologije, pratite nas na društvenim mrežama: