Pravi partner u procesu upravljanja ambalažnim otpadom

  Pravi partner u procesu upravljanja ambalažnim otpadom

  30. decembar 2020.

  Direktorka Delta - Paka. Žužana Šandor Milošević, je u intervjuu za Progressive Magazin govorila o poslovanju Delta - Paka, trendovima na tržištu u oblasti zaštite životne sredine, planovima za naredni period, kao i o drugim značajnim temama. 

  Možete li nam reći čime se sve bavi kompanija Delta Pak?

  Delta Pak je operater za upravljanje ambalažnim otpadom. Naš cilj je da omogućimo odgovorno postupanje klijenata u svim sferama zaštite životne sredine, stoga privrednicima nudimo pomoć pri građenju i održavanju ekološkog poslovanja. Klijentima pomažemo da optimalno upravljaju svojim ambalažnim otpadom, čime zajedno ostvarujemo nacionalne ciljeve i pomažemo im da budu društveno-odgovorne kompanije.

  Poslujemo po visokim principima društvene odgovornosti i održivog razvoja, što želimo da podelimo sa svojim klijentima i poslovnim partnerima i naravno sve aktivnosti radimo u skladu sa državnim zakonima i propisima Evropske unije.

  Iskustvo nam je pokazalo da se svaka kompanija u svom redovnom poslovanju susreće sa problemima zaštite životne sredine u okviru poslovanja i ako se želi osigurati ekološki odgovorno poslovanje, onda je Delta Pak pravi saradnik.

  Svi smo svesni toga da se ubrzani industrijski razvoj u 20. veku zasnivao na modelu linearne ekonomije, koji pretpostavlja da su resursi neograničeni i zauvek dostupni i funkcioniše prema načelu ‘uzmi, napravi, konzumiraj, baci’. Međutim, kako bi se postigao održivi ekonomski razvoj i sačuvala životna sredina, mora se preći na model cirkularne ekonomije ili model zelene ekonomije, u kojem se dodatna vrednost proizvoda zadržava što je duže moguće i ne stvara se otpad.

  Ambalaža je veoma zastupljena u savremenom životu, ali jednom kada postane otpad ona predstavlja ozbiljan problem po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Važno je stalno isticati da sve vrste materijala od kojih se proizvodi ambalaža mogu da se recikliraju i ponovo iskoriste. Na ovaj način se vrlo jednostavno, a društveno odgovorno, doprinosi razvoju cirkularne ekonomije.

  U Delta Paku, svaki problem naših klijenta je naš izazov koji rešavamo u najkraćim mogućim rokovima, ili nudimo bezbednu alternativu. Posebno ističemo da sagledavamo i ekonomske aspekte rešenja braneći interese privrede.

  Vi pomažete kompanijama da budu društveno-odgovorne i da čuvaju životnu sredinu. Kakve sve usluge nudite svojim klijentima?

  Svojim klijentima nudimo kompletnu uslugu u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, što podrazumeva upravljanje ambalažom, organizaciju prikupljanja ambalažnog otpada, planiranje, pružanje konsultantskih usluga u oblasti zaštite životne sredine, kao i upravljanje hemikalijama i bezbednost u transportu opasne robe. Zahvaljujući stručnom kadru nudimo i usluge savetnika za hemikalije i savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

  Za koje od usluga koje nudite se klijenti najčešće odlučuju?

  Pored usluga ambalažnog operatera, klijente najčešće zanima konsalting u oblasti zaštite životne sredine. Potrebna im je stručna podrška, neko na koga će moći da se oslone i ko će im pružiti pravovremene informacije, vodeći istovremeno računa da se njihovo poslovanje obavlja u skladu sa zakonskom regulativom.

  Osim obaveza koje proizlaze iz zakonskih okvira, pravna lica i pojedince podsećamo na odgovornost i na obaveze koje imaju prema životnoj sredini. Upravljanje počinje optimizacijom pakovanja kroz njegovo projektovanje u skladu sa principima održivosti, kao i sa ponovnom upotrebljivošću ambalaže, mogućnosti reciklaže ili ponovnog iskorišćenja uz korišćenje standarda, podsticanjem inovacija i razvoja svih vrsta ambalaže, a nastavlja se sa reciklažom otpadne ambalaže uz korišćenje raznih modela za sakupljanje i razvrstavanje svih glavnih vrsta ambalažnih otpada.

  Koje su prednosti saradnje sa Delta Pakom u odnosu na druge kompanije slične branše, zašto se klijenti odlučuju da izaberu baš vas?

  Delta Pak pruža kompletnu uslugu u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. To podrazumeva upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, savetodavne usluge u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja opasnim i neopasnim otpadom, posebnim tokovima otpada, hemikalija i bezbednog transporta opasne robe.

  Naš tim je stručan, profesionalan i ljubazan, spreman da u svakom trenutku odgovori na zahteve klijenata i ponudi najbolje rešenje. Po potrebi izrađujemo studije, planove, organizujemo seminare, obuke i predavanja, sarađujemo sa eminentnim stučnjacima i laboratorijama u ovoj oblasti, baveći se konkretnim temama koje biramo zajedno sa zainteresovanim stranama, tj. privredom.

  Izuzetno smo ponosni na to što smo prema izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine iz godine u godinu lider u ispunjenju nacionalnih opštih ciljeva za Republiku Srbiju.

  Šta pružate kompanijama kroz uslugu savetnika iz oblasti zaštite životne sredine?

  Ulogu savetnika realizujemo kroz kontinuitet u komunikaciji i stabilnu saradnju. U praksi savetovanje se sastoji od izlazaka na teren i rešavanja problema na svakoj od lokacija, davanja stručnih saveta i preporuka u vezi sa upravljanjem otpadom, vođenja potrebnih evidencija i izveštavanja nacionalne službe.

  Cilj je da se kod svakog klijenta uspostavi održiv i zakonski propisan sistem upravljanja otpadom. Za klijente organizujemo in-house obuke i stručne radionice, kako bismo ih blagovremeno upoznali sa zahtevima zakonske regulative, propisanom dokumentacijom, kao i sa obavezama u upravljanju otpadom koje treba izvršavati u toku svakodnevnog rada.

  Kakve uštede i pogodnosti kompanije mogu da ostvare ukoliko svoje zakonske obaveze u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom prenesu na ovlašćenog operatera kao što je Delta Pak?

  Sklapanjem ugovora sa Delta Pakom, kompanije dobijaju pravog partnera u procesu upravljanja ambalažnim otpadom. Pored društveno-odgovornog aspekta poslovanja, kompanije na ovaj način ostvaruju i značajne uštede, jer svako ispunjenje nacionalnih ciljeva oslobađa kompaniju plaćanja naknade za proizvedenu i uvezenu ambalažu ili upakovan proizvod, koji se prvi put stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije. Saradnjom sa nama, dobijaju stabilan sistem, jer Delta Pak preuzima njihove obaveze i pritom aktiviranjem svoje mreže sakupljača i generatora ispunjavamo zacrtane ciljeve.

  Koje vrste usluga pružaju savetnik za hemikalije i savetnik za transport opasne robe?

  Konsultacijama sa našim licenciranim savetnikom za hemikalije, kompanije osiguravaju bezbednost u poslovanju i ispunjavanje svih zakonskih obaveza iz ove oblasti. Pomažemo klijentima pri upisu hemikalija i biocidnih proizvoda u Registar, obezbeđujemo ispravno etiketiranje tj. klasifikaciju i obeležavanje hemikalija, pomažemo pri izradi bezbedonosnog lista u skladu sa propisima i pružamo stalnu saradnju i pomoć kod problema sa kojim se susreću klijenti, kao i pri tumačenju zakonske regulative.

  Kao savetnici za transport opasne robe vršimo obuke lica koja su zaposlena na poslovima u transportu opasne robe uz izdavanje uverenja o završenoj obuci i obnavljanje znanja svake druge godine, kao i izradu bezbednosnih planova i godišnjih izveštaja.

  Sa kojim kompanijama ste već ostvarili saradnju?

  Pored toga što smo operater za upravljanje ambalažnim otpadom i savetnik u oblasti zaštite životne sredine za sve članice Delta Holding sistema (Delta Agrar, Yuhor, Danubius, Mioni, Delta DMD, The Fun&Fit Company, Delta Motors…) od samog osnivanja Delta Paka, saradnja je danas ostvarena i sa brojnim renomiranim firmama u Srbiji. Izuzetno nam je drago što sa većinom kompanija, na obostrano zadovoljstvo, imamo dugogodišnju saradnju, jer su u Delta Paku prepoznale partnera za upravljanje otpadom.

  Kakvi su trendovi na tržištu, koliko se po vašem mišljenju kompanije brinu o svom uticaju na životnu sredinu?

  U prethodnom periodu primećujemo da društveno-odgovorno poslovanje postaje imperativ u poslovanju kompanija koje razmišljaju strateški. Kompanije koje posluju po principima društvene odgovornosti su razumele da postoji zajednični benefit u ovom načinu poslovanja, jer u isto vreme svoje poslovanje obavljaju po principima održivog razvoja i energetske efikasnosti i obezbeđuju smanjenje troškova na svim nivoima.

  Da li je situacija u vezi sa pandemijom dovela do toga da pitanja zaštite životne sredine padnu u drugi plan ili je, upravo suprotno, ova tema dospela u žižu interesovanja?

  Situacija sa pandemijom na globalnom nivou je aktualizovala pitanje očuvanja životne sredine. Kao odgovor na pandemiju, trebalo bi još više potencirati mere zaštite životne sredine. U suprotnom, ukoliko se nastave pogoršanja u ovoj sferi, to će dodatno ugroziti pristup čistoj vodi, vazduhu, hrani, a samim tim i uticati na zdrav život svih nas.

  Kakvi su vaši planovi u narednom periodu, na čemu će biti akcenat?

  Pružanje najkvalitetnije usluge klijentima će i ubuduće biti fokus. Potrebe poslovnih partnera i društvene zajednice u celini su srž našeg poslovanja, a u narednom periodu želimo dodatno da utičemo na povećanje svesti šire zajednice o važnosti adekvatnog upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, ali i lakoći rukovanja istim uz dobrog partnera, kao što je Delta Pak.

   

  Izvor: Progressive Magazin   

  Tekst je objavljen u Progressive Magazinu br. 183, decembra 2020. godine.

   

  Pratite nas i na društvenim mrežama: