Održana in-house obuka u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u Adidasu

Održana in-house obuka u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u Adidasu

13. jul 2018.

Početkom jula meseca Delta – Pak je za zaposlene u Adidasu održao in-house obuku o zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. Glasnik RS", 36/2009, 88/2010 i 14/2016) i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. Glasnik RS", 36/2009) i drugim pratećim propisima. Osim upoznavanja sa zakonskom regulativom u ovoj oblasti, prisutni su dodatno upoznati i sa mogućnostima i prednostima reciklaže papira, plastike, stakla i ostalog reciklabilnog otpada.