In-house obuka zaposlenih u firmi J.u.A. Frischeis

    In-house obuka zaposlenih u firmi J.u.A. Frischeis

    29. avgust 2018.

    In-house obuka na temu upravljanja otpadom održana je krajem avgusta meseca za zaposlene u firmi J.u.A. Frischeis.

    Zaposleni koji su prisustvovali obuci detaljno su upoznatii sa zakonskom regulativom, vođenjem dokumentacije, obavezama izveštavanja, kao i sa obavezama koje imaju po pitanju plasirane ambalaže i ambalažnog otpada.