Dozvola za operatera sistemima upravljanja ambalažnim otpadom od 03.12.2015.godine, br. predmeta: 19-00-01026/2010-02, sa registarskim brojem 003, kao treći operater organizovan za rad na teritoriji RS u skladu sa odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS, broj 36/09, 88/2010, 14/2016 i 95/2018). Dozvola se odnosi na obavljanje delatnosti upravljanja ambalažnim otpadom.

Rešenje o izdavanju dozvole operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom

Potvrda o izvršenoj registraciji

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2014. godini

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS u 2015. godini

Uputstvo za primenu pravilnika i izveštavanju o ambalaži i ambalažnom otpadu

PRAVILNIK o obrascu izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Izveštaj proizvođača, uvoznika, pakera/punioca , isporučioca i krajnjeg korisnika (Obrazac 1)

Izveštaj operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom (Obrazac 2)

Korisni linkovi:

Ministarstvo

Propisi koji regulišu oblast upravljanja ambalažnim otpadom

Agencija za zaštitu životne sredine

Osnivač