Završen prelazni period za reobeležavanje smeša klasifikovanih prema DSD/DPD propisu i stavljenih u promet pre 1. juna 2015.

Završen prelazni period za reobeležavanje smeša klasifikovanih prema DSD/DPD propisu i stavljenih u promet pre 1. juna 2015.

09. jun 2017.

1. JUNA 2017. završen je prelazni period za reobeležavanje smeša klasifikovanih prema DSD/DPD propisu i stavljenih u promet pre 1. juna 2015. i sada sve supstance/smeše moraju da budu klasifikovane i obeležene u skladu sa Pravilnikom GHS 105/13.

Ukoliko ste uvoznici, proizvođači, distributeri ili dalji korisnici imate zakonsku obavezu reobeležavanja svih hemikalija koje su trenutno obeležene prema DSD/DPD pravilniku.

Izvršite proveru magacina/distibutivnih centara/prodajnih objekata, a kao Vaš savetnik za hemikalije, Delta Pak vam stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja i upustva vezana za pravilnu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija.