Press room

Vesti

U maju mesecu Delta-Pak je učestvovao kao panelista na kongresu "Održivi razvoj 2018." u organizaciji Color Media Communications, u panelu pod nazivom Izveštavanje o životnoj sredini.
Koncept održivog razvoja promovišemo kroz svakodnevno poslovanje unutar naše kompanije, kroz kvalitet življenja i kvalitet životne sredine; kroz racionalno korišćenje opštih i pojedinačnih resursa; kroz socijalnu pravičnost u distribuciji resursa i dobara; i dajemo mogućnost izbora sadašnjim i budućim generacijama.
Od 1. JUNA 2017. je istekao rok za reobeležavanje smeša klasifikovanih prema DSD/DPD propisu i stavljenih u promet pre 1. juna 2015.
Kao Vaš savetnik za hemikalije, Delta Pak vam stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja i upustva vezana za pravilnu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija.
Upotreba hemikalija u poljoprivredi, ali i mnogim drugim oblastima je ključna i njihove prednosti su široko rasprostranjene i priznate. Međutim, ono što stvara dilemu su rizici vezani za izloženost ovim hemikalijama.
Saznajte koji su najvažniji koraci u upravljanju hemikalijama.
Da li proizvodite ili uvozite proivode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a niste upoznati sa uredbama iz ove oblasti i načinom obračuna ekološke takse?
Delta Pak, kao savetnik za bezbedan transport opasnog tereta, održao je obuku za manipulante Delta Agrara na poslovima opasnog tereta.