In-house obuka zaposlenih u centrali dm drogerie markt-a

In-house obuka zaposlenih u centrali dm drogerie markt-a

15. jun 2018.

U junu mesecu je održana in-house obuka na temu upravljanja otpadom za zaposlene u centrali dm drogerie markt-a. Tom prilikom je izvršeno upoznavanje zaposlenih sa zahtevima zakonske regulative, sa propisanom dokumentacijom, kao i sa obavezama u upravljanju otpadom koje treba izvršavati u toku svakodnevnog rada.