Press room

Vesti

Od 1. JUNA 2017. je istekao rok za reobeležavanje smeša klasifikovanih prema DSD/DPD propisu i stavljenih u promet pre 1. juna 2015.
Kao Vaš savetnik za hemikalije, Delta Pak vam stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja i upustva vezana za pravilnu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija.
Upotreba hemikalija u poljoprivredi, ali i mnogim drugim oblastima je ključna i njihove prednosti su široko rasprostranjene i priznate. Međutim, ono što stvara dilemu su rizici vezani za izloženost ovim hemikalijama.
Saznajte koji su najvažniji koraci u upravljanju hemikalijama.
Da li proizvodite ili uvozite proivode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a niste upoznati sa uredbama iz ove oblasti i načinom obračuna ekološke takse?
Delta Pak, kao savetnik za bezbedan transport opasnog tereta, održao je obuku za manipulante Delta Agrara na poslovima opasnog tereta.
U periodu od marta do avgusta 2016. godine sproveden je audit 69 filijala dm drogerie markt.