Delta-Pak
Pojmovi i definicije

Ambalaža

Pojam se odnosi na proizvod sačinjen od različitih materijala, koji služi za smeštaj, čuvanje, isporuku i zaštitu robe. Uključuje i predmete kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Podela ambalaže

  • primarna ambalaža - najmanja ambalažna jedinica, u kojoj se proizvod prodaje konačnom kupcu;
  • sekundarna ambalaža - ambalažna jedinica koja sadrži više proizvoda u primarnoj ambalaži, sa namenom da na prodajnom mestu omogući grupisanje određenog broja jedinica za prodaju, bez obzira da li se prodaje krajnjem korisniku ili se koristi za snabdevanje na prodajnim mestima. Ova ambalaža se može ukloniti sa proizvoda bez uticaja na njegove karakteristike;
  • tercijalna (transportna) ambalaža - namenjena je za bezbedan transport i rukovanje proizvodima u primarnoj ili sekundarnoj ambalaži. Ne obuhvata kontejnere za drumski, železnički, vodeni ili vazdušni transport.

Ambalažni otpad

Ambalažni otpad je svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ne može da se iskoristi u prvobitne svrhe, izuzev ostataka nastalih u procesu proizvodnje.

Razvrstavanje otpada prema karakteru i kategorijama

Svrstavanje otpada u jednu od klasa prema odredbama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada.

Podela otpada prema karakteru

  • inertan otpad 
  • opasan otpad
  • neopasan otpad
© Copyright 2016 Delta-Pak
Sajt je optimizovan za IE7+ i Firefox 3+